logo Kontakt - contact
IT Systems For home For bussiness 
 

Serwis finansowy:

O nas:


Działamy od 1989 roku.
Pod naszą opieką jest szereg firm.
Nasze systemy pracują m.in. w:
 • centrum powiadamiania ratunkowego
 • firmach transportowych
 • handlu
 • biurach obrachunkowych
 • administracji
 • edukacji
 • wydawnictwach
Projektujemy i dostarczamy kompletne systemy informatyczne.
Opiekujemy się stale systemami informatycznymi. Prowadzimy szkolenia.
Posiadamy wielu solidnych dostawców dostarczających produkty najlepszych firm światowych.
U nas nie ma podróbek.
Każdy produkt posiada oryginalne oznaczenia renomowanego producenta.

Dołączcie Państwo do grona naszych zadowoloych klientów.

 

1. INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY

Gromadzimy następujące rodzaje informacji: Informacje dostarczane nam bezpośrednio: Imię i nazwisko, hasło i adres e-mail, które użytkownik podaje podczas rejestracji konta w serwisie Biuro.city & a-ds.com. Informacje profilowe umieszczone w profilu użytkownika (np. imię i nazwisko, zdjęcie, numer telefonu). Te informacje pomagają naszym użytkownikom w odnajdowaniu innych osób w serwisie Biuro.city & a-ds.com. Treści użytkownika (np. zdjęcia, komentarze oraz inne materiały) publikowane w serwisie. Korespondencja użytkownika z serwisem Biuro.city & a-ds.com. Użytkownik może otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące serwisu (np. weryfikacji konta, zmiany/aktualizacji funkcji oferowanych w serwisie, kwestii technicznych i bezpieczeństwa). Nie można zrezygnować z otrzymywania wiadomości dotyczących serwisu.

Generalnie nie przetwarzamy danych szczególnych ani tzw. wrażliwych (określonych w odpowiednich przepisach) takich np. jak:

 • Pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • Poglądy polityczne,
 • Przekonania religijne lub światopoglądowe,
 • Przynależność do związków zawodowych,
 • Dane genetyczne,
 • Dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej,
 • Dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby.

czy innych a jednak, jeżeli mimo wszystko podasz nam te dane lub opublikujesz będą one przetwarzane na zasadach niniejszej polityki prywatności, tak więc rozważnie sprawdzaj co publikujesz.

Wyszukiwanie w serwisie Biuro.city & a-ds.com:

Nasi użytkownicy mogą korzystać z funkcji „Szukaj /Search”, która umożliwia odnalezienie tematów serwisów lub innych osób mających konta w serwisach: Biuro.city & a-ds.com za pośrednictwem:

 • listy kontaktów użytkownika,
 • zewnętrznych serwisów społecznościowych oraz
 • wyszukiwania imion i nazwisk oraz nazw użytkowników w serwisach: Biuro.city & a-ds.com. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wyszukanie znajomych za pośrednictwem listy kontaktów swojego urządzenia, serwis Biuro.city & a-ds.com uzyska dostęp do tej listy i ustali, czy znajdujące się na niej osoby należą do grona użytkowników serwisu Biuro.city & a-ds.com. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wyszukanie znajomych za pośrednictwem zewnętrznych serwisów społecznościowych, zostanie poproszony o utworzenie połączenia z serwisem zewnętrznym.

Wszelkie informacje udostępnione nam przez ten serwis będą podlegać niniejszym Zasadom ochrony prywatności. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wyszukanie znajomych za pośrednictwem wyszukiwania imion i nazwisk oraz nazw użytkowników w serwisie Biuro.city & a-ds.com, nasz serwis uruchomi procedurę wyszukiwania.

Informacje na temat analiz: W celu mierzenia ruchu w serwisie i tendencji dotyczących korzystania z usług posługujemy się narzędziami analitycznymi innych firm. m.in takich jak Google i innych. Narzędzia te zbierają informacje wysłane przez urządzenie użytkownika lub nasz serwer, w tym informacje o odwiedzanych stronach i instalowanych dodatkach oraz inne dane wykorzystywane w celu ulepszania usług. Pliki cookie i podobne technologie: Wykorzystywane mogą być pliki cookie i podobne technologie (np. piksele, sygnały nawigacyjne i pamięć lokalna) w celu udostępniania użytkownikowi funkcji i zbierania informacji o jego sposobie korzystania z serwisu Biuro.city & a-ds.com. Możemy poprosić reklamodawców i innych partnerów o przesyłanie na urządzenie użytkownika reklam lub usług wykorzystujących pliki cookie lub podobne technologie, zamieszczone przez nas lub partnerów zewnętrznych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji O plikach cookie. Mogą być rejestrowane krótkie informacje w pliku dziennika: Informacje rejestrowane w pliku dziennika są automatycznie przekazywane przez przeglądarkę za każdym razem, gdy użytkownik zażąda dostępu do strony lub aplikacji (czyli odwiedzi je). Informacje te są również dostarczane, gdy użytkownik pobiera zawartość strony lub aplikacji do swojej przeglądarki lub urządzenia. Gdy użytkownik korzysta z naszych usług, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować niektóre informacje w pliku dziennika, w tym żądanie dostępu do witryny, adres IP , typ przeglądarki, przekierowujące/ wyjściowe strony i adresy URL, liczbę kliknięć, informacje o korzystaniu z linków w usługach, nazwy domen, strony docelowe, wyświetlane strony prowadzą rejestr dokonywanych zmian w zapisach i inne podobne informacje. Podobne informacje możemy również gromadzić w odniesieniu do wiadomości e-mail wysyłanych naszym użytkownikom, co pozwala nam monitorować, które wiadomości odbiorca otwiera i które linki klika. Informacje te umożliwiają nam zwiększanie dokładności raportowanych danych i ulepszanie działania serwisu. Mechanizmy identyfikujące urządzenia: Gdy użytkownik korzysta z serwisów: Biuro.city & a-ds.com na urządzeniu przenośnym, takim jak tablet czy telefon, możemy uzyskiwać dostęp do „mechanizmów identyfikujących urządzenie”, gromadzić i monitorować informacje na ich temat oraz zapisywać je na urządzeniu lub zdalnie. Mechanizmy identyfikujące urządzenia to małe pliki z danymi lub podobne struktury zapisywane w urządzeniu przenośnym użytkownika lub powiązane z nim i w unikalny sposób identyfikujące to urządzenie. Mechanizmami identyfikującymi urządzenia mogą być przechowywane dane dotyczące sprzętu, systemu operacyjnego urządzenia bądź innego oprogramowania lub dane przesyłane do urządzenia przez serwis Biuro.city lub a-ds.com. Mechanizmy identyfikujące urządzenia dostarczają nam i naszym partnerom zewnętrznym informacji o sposobie korzystania z serwisu przez użytkowników, co pomaga nam i naszym partnerom w tworzeniu raportów i prezentowaniu spersonalizowanych treści i reklam. Jeśli obsługa mechanizmów identyfikujących urządzenia lub ich dostępność są ograniczone lub zablokowane, niektóre z funkcji oferowanych przez serwis mogą nie działać prawidłowo. Metadane: Metadane to najczęściej dane techniczne powiązane z treściami użytkownika. Metadane mogą na przykład zawierać informacje o tym, kto, kiedy i jak pobrał element treści użytkownika oraz jak te treści były sformatowane. Użytkownicy mogą dodawać do treści swoich lub innych użytkowników metadane, w tym znaczniki # (np. w celu oznaczenia słów kluczowych podczas publikowania zdjęcia), tagi czy geotagi (np. w celu oznaczenia lokalizacji zdjęcia), komentarze lub inne dane. To ułatwia innym odnajdowanie treści użytkownika i korzystanie z nich. Jeśli użytkownik doda do swojego zdjęcia geotagi lub znaczniki przy użyciu interfejsów API innych dostawców, wtedy dane dotyczące jego szerokości i długości geograficznej zostaną zapisane wraz ze zdjęciem i, jeśli zgodnie z ustawieniami prywatności użytkownika zdjęcie będzie udostępnione publicznie, będzie można je wyszukać (np. poprzez podanie lokalizacji czy skorzystanie z funkcji mapy).

2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA

Oprócz konkretnych sposobów wykorzystywania informacji określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, uzyskane informacje możemy wykorzystywać w celu: ułatwienia użytkownikom dostępu do swoich informacji po zalogowaniu się;

zapamiętywania informacji,

żeby użytkownicy nie musieli wprowadzać ich od nowa podczas ponownego korzystania z serwisu;

dostarczania użytkownikom spersonalizowanych treści i informacji, takich jak reklamy internetowe lub inne formy marketingu; ulepszania, testowania, zapewniania i monitorowania wydajnego działania naszego serwisu; opracowywania i testowania nowych produktów i funkcji; monitorowania danych statystycznych, takich jak całkowita liczba odwiedzających, ruch w serwisie i wzorce demograficzne; diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych; automatycznej aktualizacji aplikacji Biuro.city & a-ds.com na urządzeniu użytkownika. Obsługa aplikacji Biuro.city & a-ds.com lub inni użytkownicy mogą inicjować konkursy, oferty specjalne lub inne wydarzenia i działania („Wydarzenia”) w serwisie. Jeśli Użytkownik nie chce brać udziału w danym wydarzeniu, nie powinien korzystać/stosować z konkretnych metadanych (np. znaczników czy geotagów) powiązanych z wydarzeniem.

3. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI UŻYTKOWNIKA

Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy informacji użytkownika żadnym podmiotom zewnętrznym niezwiązanym z serwisem Biuro.city & a-ds.com (lub firmami należącymi do tej samej grupy przedsiębiorstw co serwis Biuro.city & a-ds.com) bez zgody użytkownika, z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Podmioty, którym możemy udostępnić informacje o użytkownikach: Możemy udostępnić treści użytkownika i jego informacje (między innymi informacje uzyskane z plików cookie, plików dziennika, mechanizmów identyfikujących urządzenia, danych o lokalizacji i danych dotyczących korzystania z serwisu) firmom należącym do tej samej grupy przedsiębiorstw co serwis Biuro.city & a-ds.com lub które do niej dołączają („podmioty powiązane”). Podmioty powiązane mogą wykorzystać te informacje jako pomoc w dostarczaniu, analizowaniu oraz usprawnianiu naszych usług (m.in. przez dostarczanie analiz) i usług podmiotów powiązanych (w tym poprzez zapewnianie użytkownikom lepszych i bardziej interesujących informacji). Podmioty powiązane są zobowiązane do respektowania decyzji użytkowników dotyczących osób, które mogą zobaczyć zdjęcia. Informacje użytkowników oraz informacje zgromadzone za pośrednictwem narzędzi, takich jak pliki cookie, pliki dziennika, mechanizmy identyfikujące urządzenia oraz dane o lokalizacji, możemy udostępniać partnerom zewnętrznym, którzy pomagają nam dostarczać usługi („Dostawcy usług”). Nasi Dostawcy usług otrzymują dostęp do informacji użytkowników w zakresie, w jakim są im one potrzebne do dostarczania usług, i obowiązują ich odpowiednie zasady dotyczące zachowania poufności. Niektóre informacje, takie jak dane plików cookie, możemy udostępniać naszym zewnętrznym partnerom reklamowym. Zewnętrzne sieci reklamowe wykorzystują te informacje między innymi do dostarczania reklam skierowanych do konkretnych grup odbiorców, którzy ich zdaniem będą nimi najbardziej zainteresowani. Z niektórych danych możemy usunąć informacje umożliwiające identyfikację konkretnego użytkownika i udostępnić anonimizowane dane innym podmiotom. Możemy też połączyć informacje użytkownika z innymi informacjami w taki sposób, aby nie można ich było powiązać z konkretnym użytkownikiem, i udostępnić je w formie zbiorczej. Podmioty, którym użytkownik może udostępnić swoje treści: Wszystkie informacje i treści, które użytkownik ujawnia dobrowolnie poprzez opublikowanie w serwisie, takie jak treści użytkownika, stają się dostępne dla grona odbiorców zgodnie z ustawieniami prywatności użytkownika. Ustawienia prywatności usług można zmienić w ustawieniach profilu. Po udostępnieniu treści przez użytkownika mogą one być dalej udostępniane przez kolejnych użytkowników. Wszystkie treści udostępnione przez użytkownika mogą zostać wyszukane przez innych użytkowników i wykorzystane przy użyciu interfejsu API serwisu Biuro.city & a-ds.com zgodnie z ustawieniami prywatności i profilu użytkownika. Korzystanie z interfejsu API serwisu Biuro.city & a-ds.com podlega niniejszym Zasadom ochrony prywatności. W przypadku usunięcia informacji opublikowanych wcześniej w serwisie kopie tych informacji mogą nadal być dostępne na zapisanych w pamięci podręcznej lub zarchiwizowanych stronach serwisu. Będą one również nadal dostępne, jeśli zostały skopiowane lub zapisane przez innych użytkowników lub partnerów zewnętrznych korzystających z interfejsów API lub innych technologii serwisu Biuro.city & a-ds.com. Postanowienia na wypadek przekazania kontroli nad serwisem: W przypadku sprzedaży bądź przekazania części lub całości firmy Biuro.city & a-ds.com lub jej majątku innej organizacji (np. w przypadku fuzji, przejęcia, upadłości, rozwiązania lub likwidacji) informacje dotyczące użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adresy e-mail, treści użytkownika i wszelkie inne informacje zgromadzone za pośrednictwem serwisu, mogą znaleźć się pośród sprzedawanych lub przekazywanych danych. Treści użytkownika w dalszym ciągu pozostaną jego własnością. Podmiot kupujący lub przejmujący kontrolę nad serwisem zostanie zobowiązany do przestrzegania niniejszych Zasad ochrony prywatności. Postępowanie w przypadku wezwań i nakazów sądowych i innym podmiotom prawnie uprawnionym oraz zapobieganie szkodom: Zastrzegamy sobie prawo do uzyskiwania dostępu do informacji użytkownika, przechowywania ich i udostępniania w przypadku wezwań i nakazów sądowych (np. nakazu rewizji, nakazu sądowego lub wezwania), jeżeli w dobrej wierze uznamy, że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa. Może to obejmować również wezwania i nakazy z jurysdykcji spoza terytorium Unii Europejskiej, w przypadku których w dobrej wierze uznamy, że jest to wymagane przepisami prawa danej jurysdykcji, dotyczy użytkowników z danej jurysdykcji i jest zgodne ze standardami międzynarodowymi. Zastrzegamy sobie również prawo do uzyskiwania, przechowywania i przekazywania informacji w przypadku opartego na dobrej wierze przekonania, że jest to niezbędne do wykrycia oszustw i innych działań niezgodnych z prawem, zapobieżenia tego typu działaniom lub zniwelowania ich skutków, do ochrony nas, Ciebie i innych osób, w tym w ramach dochodzeń, a także do zapobieżenia zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Uzyskiwane przez nas informacje na temat użytkownika mogą być dostępne, przetwarzane i przechowywane przez dłuższy czas, jeżeli są one przedmiotem nakazu lub wezwania sądowego, dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania lub dochodzeń dotyczących naruszeń naszych regulaminów lub zasad, albo jeśli może to w inny sposób zapobiegać szkodom.

4. JAK PRZECHOWUJEMY INFORMACJE UŻYTKOWNIKA

Przechowywanie i przetwarzanie: Informacje użytkownika zgromadzone za pośrednictwem serwisu mogą być przechowywane i przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej i innych krajów, na terenie których dostępny jest serwis Biuro.city & a-ds.com, jego podmioty powiązane lub dostawcy usług. Serwis Biuro.city & a-ds.com, jego podmioty powiązane i dostawcy usług mogą przesyłać informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe, za granicę, w tym z kraju czy jurysdykcji użytkownika do innych krajów lub jurysdykcji na całym świecie. W przypadku użytkowników z państw należących do Unii Europejskiej lub innych obszarów, w których obowiązują przepisy dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych mogące różnić się od przepisów obowiązujących na terenie Polski, zastrzegamy sobie możliwość przesyłania informacji, w tym danych osobowych, do kraju lub jurysdykcji, w których obowiązujące przepisy o ochronie danych mogą różnić się obowiązujących w jurysdykcji użytkownika. Rejestracja w serwisie i korzystanie z niego oznacza zgodę użytkownika na przesłanie jego informacji na teren Polski lub innego kraju, w którym serwis Biuro.city & a-ds.com, jego podmioty powiązane lub dostawcy usług prowadzą działalność, oraz na wykorzystywanie i ujawnianie jego informacji w sposób określony w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Korzystamy z uzasadnionych zabezpieczeń chroniących informacje gromadzone za pośrednictwem serwisu oraz stosujemy odpowiednie środki w celu weryfikacji tożsamości użytkownika przed umożliwieniem mu dostępu do konta (np.wprowadzenie niepowtarzalnego hasła). Jednakże nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa wszystkich informacji przesyłanych przez użytkownika do serwisu Biuro.city & a-ds.com ani nie możemy zagwarantować, że żadnej osobie nieupoważnionej nie uda się uzyskać dostępu do informacji w serwisie, ujawnić ich, zmodyfikować lub usunąć. Pomóż nam zadbać o bezpieczeństwo serwisu. Użytkownicy mają obowiązek utrzymywania w tajemnicy niepowtarzalnego hasła i informacji dotyczących konta oraz dbania o poufność wiadomości e-mail stanowiących korespondencję pomiędzy nimi a serwisem Biuro.city & a-ds.com. Informujemy też, że zmiany wprowadzane w usługach innych serwisów społecznościowych, z którymi użytkownik połączył swoje konto w serwisie Biuro.city & a-ds.com, mogą mieć wpływ na ustawienia prywatności użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za funkcje, zasady ochrony prywatności czy środki bezpieczeństwa stosowane przez jakąkolwiek z tych organizacji.

5. DECYZJE, JAKIE UŻYTKOWNIK MOŻE PODJĄĆ W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z INFORMACJAMI

Informacje dotyczące konta użytkownika oraz ustawienia profilu/prywatności: Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia konta poprzez zalogowanie się i zmianę ustawień profilu. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości od nas, klikając link umożliwiający rezygnację z subskrypcji w wiadomościach. Jak wspomniano powyżej, nie można zrezygnować z wiadomości dotyczących serwisu (np. wiadomości dotyczących weryfikacji konta, potwierdzeń dokonania zakupu lub płatności, przypomnień o płatnościach, informacji o zmianach/aktualizacjach funkcji serwisu oraz wiadomości dotyczących kwestii technicznych i bezpieczeństwa). Jak długo przechowujemy treści użytkownika: W przypadku zamknięcia lub dezaktywacji konta użytkownika serwis Biuro.city & a-ds.com, podmioty powiązane i dostawcy usług mogą zachować informacje (w tym dane o profilu użytkownika) i treści użytkownika przez uzasadniony okres czasu w celu utworzeniem kopii zapasowych, archiwizacji danych i/lub audytu.

6. OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB NIELETNICH

Serwis Biuro.city & a-ds.com nie gromadzi świadomie jakichkolwiek informacji od osób poniżej 13. roku życia oraz nie zezwala takim osobom na utworzenie konta. Serwis i udostępniane w nim treści nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli dowiemy się, że uzyskaliśmy informacje o osobie poniżej 13. roku życia bez zgody jej rodziców, dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Jeśli uważasz, że możemy mieć informacje o osobie poniżej 13. roku życia lub od takiej osoby, skontaktuj się z nami.

7. INNE WITRYNY I SERWISY

Nie ponosimy odpowiedzialności za procedury stosowane przez jakiekolwiek witryny bądź serwisy, do których linki znajdują się w naszych usługach lub które zawierają linki do naszych usług. Dotyczy to zwłaszcza informacji i treści, które są w nich zawarte. Korzystając z linku prowadzącego z naszych usług do innej witryny internetowej lub innego serwisu, należy pamiętać, że nasze Zasady ochrony prywatności nie obowiązują w witrynach i serwisach zewnętrznych. Przeglądanie jakichkolwiek witryn i serwisów zewnętrznych i korzystanie z nich podlega odrębnym regulaminom i zasadom ustalonym przez partnerów zewnętrznych. Dotyczy to również witryn, do których linki znajdują się w naszej witrynie. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości i akceptuje fakt, że nie mamy kontroli nad tym, jakim podmiotom zewnętrznym użytkownik umożliwia dostęp do swoich treści, w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za kwestie z tym związane. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z witryn i serwisów zewnętrznych oraz umożliwianie im dostępu do swoich treści.

8. JAK ZGŁOSIĆ ŚMIERĆ UŻYTKOWNIKA

Prosimy o kontakt najbliższej rodziny lub opiekuna w przypadku śmierci użytkownika serwisu Biuro.city & a-ds.com. Zazwyczaj kontaktujemy się z użytkownikami za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji, skorzystamy z adresu e-mail podanego w zgłoszeniu.

9. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Zasad ochrony prywatności lub naszego serwisu prosimy o wybór odpowiedniego kanału wsparcia w Centrum pomocy, za pośrednictwem którego można się z nami skontaktować a jeżeli dany serwis nie posiada dedykowanego takiego kanału prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Danych Osobowych do którego kontakt podano na końcu niniejszej polityki prywatności.

10. ZMIANY ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Serwis Biuro.city & a-ds.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania od czasu do czasu zmian lub aktualizacji niniejszych Zasad ochrony prywatności, dlatego prosimy o regularne ich przeglądanie. Możemy również skorzystać z dodatkowych sposobów powiadamiania o wprowadzonych zmianach lub aktualizacjach, jeśli uznamy, że okoliczności tego wymagają. Korzystanie z serwisu Biuro.city & a-ds.com po wprowadzeniu zmian do niniejszych Zasad ochrony prywatności oznacza akceptację wprowadzonych zmian.

Wykładnią właściwą Zasad ochrony prywatności określone w niniejszym dokumencie niezależnie na jaki język zostaną przetłumaczone jest treść przedstawiona w języku polskim z uwagi na niuanse i zwroty mogące odmiennie brzmieć w danym języku. Dane tłumaczenie służy jedynie do ułatwienia dostępu do niniejszej polityki prywatności.

11. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

zgromadzonych w serwisach Biuro.city & a-ds.com jest Analog Digital Service Anna Kłopocka z siedzibą przy ul. Kasztanowa 3, 83-207 Kokoszkowy, Polska.

Powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych jest nim Pan Andrzej Detlaf, który w 2009 r. uzyskał uprawnienia Audytora Wiodącego British Standards Institution.

12. KONTAKT

do Inspektora Danych Osobowych ido(at)biuro.city lub można skorzystać z formularza kontaktowego albo listownie lub osobiście pod adresem ADO wymienionym w punkcie 11.

Korzystając z powyższych form kontaktu i podając nam swoje dane tym samym akceptujesz naszą politykę prywatności.
W przypadku gdybyś jednak chciał zrezygnować z podania swoich danych możesz również zrezygnować z kontaktu z nami.

13. Organ nadzorczy i Skargi

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest zgodnie z terenem działania ADO:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

14. Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów p archiwizacji, wymogów ZUS, Urządów podatkowych w pozostałych przypadkach dane będą usuwane z naszych baz w terminie 30 dni ustania celu przetwarzania.

15. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (istnieją ograniczenia prawne ilości i częstotliwości takich żądań);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

Internet via SAT
Zdjęcie z NASA
Tutaj dowiesz się więcej (...).

Zamówienia można składać w naszej firmie. Realizacje również za granicą.


Nasze testy
Telefon Nokia E70
Noteboki dwuprocesorowe

 

   Chrońmy swe dane poprzez wlaściwy wybór zabezpieczeń sprzętowych i programowych.
   Wybór najlepszych ofert jest najtańszym rozwiązaniem. Więcej(...).


Komputer dla Homera

więcej (...)


 

Informacje o produktach Symanteca (serwis po Polsku)

  A poniżej znadziecie Państwo najnowsze informacje od firmy Symantec na temat zagrożeń i wirusów.
(Serwis anglojęzyczny)
Nie zawsze dostępny z powodu przeciążenia łączy.

Otwórz